دانلود فایل های مرتبط 

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 فایل پوستر کنگره 978.46 کیلو بایت
2 فرمت نگارش مقالات فارسی 135 کیلو بایت
3 فرمت نگارش مقالات انگلیسی 118.5 کیلو بایت
4 فرمت ارائه مقالات شفاهی فارسی 2254.5 کیلو بایت
5 فرمت ارائه مقالات شفاهی انگلیسی 2244 کیلو بایت
6 فرمت ارائه مقالات پوستری فارسی 272 کیلو بایت
7 فرمت ارائه مقالات پوستری انگلیسی 267.5 کیلو بایت

تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره ششم کنگره

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره